English

Ние избрахме хостинг от:

История

Назад

ХРОНОЛОГИЧЕСКА ТАБЛИЦА


1424 г.

- 31.Х. - ражда се първият син Владислав на полския крал Владислав ІІ Ягело и четвъртата му съпруга София Холшанска

1430 г.

- генерален конгрес в Едлно и признаване правата на двамата синове на Ягело върху полския престол

1434 г.

- 1.ІV.- смърт на Владислав Ягело
- 23.VІІ.-избиране и коронация на Владислав ІІІ Ягело за крал на Полша

1438 г.

- събор в Пьотркув за признаване на пълнолетието на Владислав;
Военен поход в Чехия през есента

1439г.

- 27.Х.- смърт на Албрехт Хабсбург – крал на Унгария

1440 г.

- 20.ІІ.- открадване на унгарската корона на св. Стефан от придворна дама на Елжбета, вдовицата на Албрехт
- 22.ІІ.-ражда се Владислав Постумус-син на Албрехт и Елжбета
- 1.ІІІ. – тръгване на унгарското пратеничество към Краков с предложение към Владислав ІІІ на унгарската корона
- 8.ІІІ. – приемане на унгарската корона от Владислав
- 23.ІV.-влизане на Владислав в границите на унгарското кралство
- 15.V. – коронация на Владислав Постумус /Ласлао V/
- 21.V. - влизане на Владислав в столицата на Унгария – Буда
- 17.VІІ.- коронация на Владислав ІІІ Ягело /Уласло І/
- 1.VІІІ. – назначаване от Елжбета на Ян Гискра за кмет на Кошице, начало на открит конфликт с Владислав ІІІ
-края на декемвр - победа на Янош Хуняди при Батасек над армията на Елжбета, водена от Уласло Гарай

1441

- 1.ІІ. – поемане функциите на трансилвански войвода от Янош Хуняди
- май - начало на преговори между Владислав и Елжбета
- септември - победа на Хуняди над Иса бей при Белград

1442

- 18.ІІІ. – поражение на Янош Хуняди в битката с Мезид бей при Сент Имре на река Марош
- 23. ІІІ. – разгром на Мезид бей от Хуняди при Гюла Фехервар /Алба Юлия/
- май - пристигане на Чезарини в Буда – преговори с Елжбета в Братислава
- 23.ІV.- 6.VІІІ - обсада на Константинопол от Мурад ІІ
- 6.ІХ. – победа на Хуняди над Шехабедин паша при Яломица
- 7.ХІ. - победа на Хуняди над Турхан бей при Белград
- 14.ХІІ. - споразумение на крал Владислав с Елжбета в Дьор
- 19.ХІІ - смърт на Елжбета; Дубровник признава върховенството на султан Мурад ІІ

1443г.

- 1.І. – кръстоносна була на папа Евгений ІV
- април - византийско – турски мир
- 9.VІ. – унгарски сейм в Буда – оглавяване на похода против турците
- половина на септември - кралят напуска Буда
-11.Х. –пребиваване на Владислав в Белград – начало на Дългия поход
- 3.ХІ. – победа на християнската армия при Ниш
- 22.ХІ. – завземане на Пирот
- 1.ХІІ. – завземане и частично опожаряване на София
- 12.ХІІ. – победа при Златица; бягството на Скендербег от турците в Албания
-16.ХІІ. – начало на завръщането на християнската армия

1444г.

– 2.І. - победа при Куновица
- 13.ІІ - влизане в Буда
- 12-18.ІV.- сейм в Буда, огласяване на новата кампания против турците
- 21.V. – подписване на договор за спиране на военните действия с Фридрих Хабсбургски и хабсбургската партия в Унгария
- 12.VІ. – полагане на клетва за мир от Мурад ІІ в Адрианопол /Одрин/ с унгарците и Сърбия
- 22.VІ. – отплуване на венецианско-папско-бургундската флота от Венеция
- 12.VІІ. – преминаване на Мурад ІІ и войските му в Мала Азия
- юли, - август - победа на Мурад ІІ над Ибрахим бей;абдикация на Мурад ІІ в Маниса в полза на сина му Мехмед
- 1.VІІІ. –полагане на клетва за мир от Владислав и Георги Бранкович в Сегедин с турците
-4.¬VІІІ. – Сегедински манифест
- 18-22.ІХ. – преминаване на кръстоносните войски през Дунава при Оршова
- 29.ІХ. – завземане на града Видин без крепостта
- 16-19.Х.- завземане и опожаряване на града Никопол без крепостта
- почивка-пристигане на влашките подкрепления
24.Х. – марш на Мурад ІІ от Адрианопол към кръстоносците
- 25-27.Х. – обсада и превземане на Шумен
- 5.ХІ. - превземане на Провадия
- 6.ХІ. - превземане на Петрич /над Разделна/
- 9.ХІ. - кръстоносците се разполагат на лагер при Варна
- 10.ХІ. – битка с турците – смърт на крал Владислав и Чезарини.

Назад

Парк-музей на бойната дружба 1444 година © 2010. Всички права запазени.