English

Ние избрахме хостинг от:

История

В музея „Владислав Варненчик” има специална зала, посетена на Янош Хуняди - военен предводител на обединената християнска армия на крал Владислав по време на двата похода през есента и зимата на 1443-1444 г. и Варненската битка.


Той е легендарен герой, възпят в български, сръбски, унгарски, румънски народни песни като Янко Сибиянин (Сибинянин), Янкула войвода, Хуняди Янош, Янко де Хунедоара.


Хуняди, известен в българския народен епос като Янкула войвода, е роден около 1400 г.в Трансилвания в семейството на дребен влашки благородник от двора на крал Сигизмунд (според някои легенди Хуняди има български царски корен).


Службата си войводата започва при сръбския деспот Георги Бранкович. По-късно влиза в обкръжението на краля като негов съветник и съпровожда Сигизмунд в Италия, където се запознава с организацията на тамошното военно дело.

През 1436 г. в Чехия усвоява военното изкуство на хуситите и благодарение на своя военен и политически талант бързо се издига. Дадена му е високата държавна длъжност – бан на Срем, жупан на комитата Темеш (началник на административен район), а през 1456 г. е главнокомандващ унгарските бойни сили при Белград.


Прославилият се в антитурските борби пълководец Янош Хуняди прави дръзки реформи в унгарската армия, като съчетава елементи на наемничеството и народното опълчение.


Воден от волята за победа и омразата към анадолските нашественици, Хуняди пръв подкрепя идеята за полско-унгарска уния, защото разбира, че само силната кралска институция ще спаси Унгария и другите страни. Умира през 1456 г. от чума.


 

Парк-музей на бойната дружба 1444 година © 2010. Всички права запазени.