English

Ние избрахме хостинг от:

История

За двата антитурски похода на крал Владислав е писано много.

Недостатъчно обаче е осветлен въпросът за личността на крал Владислав и неговия произход. Може би това се дължи на ранната трагична гибел на краля, едва двадесетгодишен посмъртно получил името Варненчик.

За един герой, паднал покосен от еничарски ятаган на българска земя, заслужава да се знае повече.


Роден е на 31.Х.1424 г. и е първото дете от брака на полския крал и Велик литовски княз Владислав ІІ Ягело и съпругата му София Холшанска.

Владислав ІІ Ягело – баща на крал Владислав III Варненчик

Според полския историк от ХV век Ян Длугош, познаващ добре живота в Ягелонския двор, бащата на Варненчик - Владислав ІІ “бил син на литовския княз Олгерд и Мария, дъщеря на тверския княз от гръцко вероизповедание. Бил наречен Ягело.”

Най - новите исторически изследвания обаче показват, че Владислав ІІ е син не на Мария, която е първата съпруга на Тверския княз, а на втората му съпруга Юлияна.


От 1377 до 1401 г. Ягело е Велик литовски княз, а от 1386 до деня на смъртта си е полски крал. За да получи полската корона и ръката на полската кралица Ядвига, Ягело се покръства, като приема християнското име Владислав и се задължава да присъедини Литва към Полша.

При Ягело Полша укрепва като държава и разширява своите територии в Литовските земи и Галицка Рус. Безспорно най-голямото завоевание на Полско-литовското кралство обаче е победата над Тевтонския орден на кръстоносците на 15 юли 1410 г. при Грюнвалд.

София – майката на крал Владислав Варненчик, е четвърта съпруга на Владислав ІІ Ягело. София имала родствена връзка със съпруга си в ІІІ, ІV степен. Ягело бил 73- годишен, а София на 17 години, когато се ражда техният първи син Владислав.


Владислав III Варненчик

През 1434 г. Владислав става крал на Полша. През 1440 г. между Полша и Унгария се сключва уния, по силата на която Владислав получава и унгарската корона, но с условието да обедини силите на двете кралства за борба с османските завоеватели.


Самият Владислав в свои грамоти се титулува така: ”Владислав – крал на Унгария, Полша, Далмация, Кроация и Велик княз на Литва...”, но в полската историография и в биографичните справки за Варненчик не се споменава, че той е Велик литовски княз.


Младият крал Владислав III Ягело Варненчик загива в битката край Варна на 10.11.1444 г. когато предприема удар с личната си гвардия от 500 рицари срещу 10-те хиляди еничари на султана. Кралят достига до последните еничарски редове и до султанския команден пункт, но е обкръжен. В този момент кралският кон се спъва и кралят пада на земята. Еничаринът Коджа Хазър бързо се приближава, убива краля, което дезорганизира армията и тя отстъпва.


Юначната гибел на младия крал и трагичният завършек на Варненската битка оказват влияние върху по-сетнешната съдба на балканските и европейски народи. Те намират отражение в епоса и фолклора на много народи.

Парк-музей на бойната дружба 1444 година © 2010. Всички права запазени.