English

Ние избрахме хостинг от:

Новини

ПАРК-МУЗЕЯТ НА БОЙНАТА ДРУЖБА – 1444 Г. „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“ ПРЕДСТАВЯ „БИТКАТА ПРИ ВАРНА. ИСТОРИИ ЗА ПАМЕТТА“

По повод 86 години от създаването на Мавзолея на полско-унгарския крал Владислав III Ягелончик на 4 август (сряда) от 11.00 часа в Парк-музей на бойната дружба – 1444 г. „Владислав Варненчик“, филиал на Националния военноисторически музей, официално ще бъде представено първото в историята на Парк-музея двуезично (на български и английски език) издание „Битката при Варна. Истории за паметта“. Каталогът е подготвен от директора на Национален военноисторически музей доц. д-р Соня Пенкова и директора на Парк-музей „Владислав Варненчик д-р Невян Митев.

Съдържанието на изданието е разделено тематично на две части. Първата включва текстовете „Паметни знаци за Варненската битка“ (доц. д-р С. Пенкова) и „Походите на Владислав Варненчик (1443 – 1444 )“ (д-р Н. Митев), които разказват за ключовите за Европа събития от 40-те години на XV век, чийто силен отзвук през вековете намира израз в изграждането на Парк-музей „Владислав Варненчик“. Втората част на този рядък книжен образец е обособена в 8 тематични раздела, в които са представени най-ценните експонати, които Парк-музеят съхранява – характерни образци на въоръжението и снаряжението, монети и други находки, картини, скулптури, различни предмети, свързани със сражението при Варна от 10 ноември 1444 г. и с откриването на Мавзолея на крал Владислав III Ягелончик, разположен на територията на Музея.


Архив

Парк-музей на бойната дружба 1444 година © 2010. Всички права запазени.