English

Ние избрахме хостинг от:

Образователни програми

Мълчаливата съпротива на българите срещу османското владичество (XV-XIXв.). Примерът на българските свещеномъченици и светци.


Рицари. Рицарски занаяти. Клетва на рицаря.


Що е национална гордост и национално самосъзнание. Златният век на Симеон.


История на музейното дело в България и Варна (за студенти)


Славянските следи в кампанията на крал Владислав Варненчик през 1443-1444 г. (за руски ученици)


Парк-музей на бойната дружба 1444 година © 2010. Всички права запазени.