English

Ние избрахме хостинг от:

Временни изложби

Назад

Полша в епохата на Ягелоните


Изложбата е подготвена от Музея на полската армия във Варшава по поръчка на Посолството на Република Полша и Полския институт в София.

Тя включва 16 табла в три езикови версии - българска, полска и английска, които ни запознават с епохата на династията на Ягелоните, като акцентът е положен върху периода на управление на Владислав Варненчик, неговия поход и битката при Варна 1444 г.

Изложбата започва с въвеждащо табло, което разказва за възникването на полската държава през Х-ХІ в., продължава с епохата на феодална раздробеност през ХІІ-ХІV в., спира се на епохата на Ядвига и Ягело и началото на династията Ягелони, разказва за борбата на Полша и Литва срещу Тевтонския орден и похода на Владислав Варненчик към България и битката при Варна.

От полска страна върху изложбата работиха: Роман Матушевски (Музей на полската армия във Варшава – идея и сценарий); Моника Белецка (графичен дизайн), със съдействието на Пшемислав Раджишевски. Преводачи на текстовете на български език: Вера Деянова и Светла Каранешева.

Изложбата се осъществява благодарение на подкрепата на Посолството на Република Полша в София, Полският институт в София и Национален военноисторически музей – София.

Изложбата е дарение от Посолството на Република Полша в София и Полския институт в София на Парк-музей “Владислав Варненчик” – Варна.

Назад

Парк-музей на бойната дружба 1444 година © 2010. Всички права запазени.