Working hours

Exposition

Tue – Sat: 10.00 – 18.00

Administration

Mon – Fri: 9.00 – 17.30

Ticket sale

Up to 30 minutes before closing time

Tickets

Children (up to 7 yo) – free
Students – 2 lv
Outdoors exhibits – 3 lv
Temporary exhibits – 3 lv
Outdoors + Indoors + Temporary Exhibits – 8 lv
Family visit – 12 lv

Find Us

Address: Bulgaria, 9027 Varna,
55 Yanush Hunyadi Blvd
Tel: +359 52/ 74-03-02

See more
Close
Skip to content

Educational programs

THE CRUSADES AND
MEDIEVAL BULGARIA

Програмата е предназначена за ученици от 5 до 12 клас за часовете по история, литература, музика, изобразително изкуство, час на класа. Поднасянето на темите е в зависимост от възрастта и интересите им.
Продължителност на занятието – до 60 минути.

Описание:

Беседа за кръстоносните походи и средновековна България, разглеждане на музейната експозиция.
Мултимедийна презентация за въоръжението, снаряжението, монетите, печатите и знамената на кръстоносците.

Работа с извори (за по-големи ученици).

Цената на образователната програма се формира по ценоразписа на музея:

  • Беседа: 20.00 лв.
  • Билети: 2 лв. за ученик.

KNIGHTS AND KNIGHT CRAFTS

Програмата е предназначена както за ученици в началните класове – 1-4 клас (40 мин), така и за прогимназиални и гимназиални класове (60 мин). Подходяща е за часовете по история и цивилизация, за извънкласна дейност и за часа на класа. След запознаване с живота на рицарите, учениците по-лесно ще разберат темите на рицарските романи и песни, включени в учебните програми по литература, музика и изобразително изкуство.

Описание:

Специализирана беседа.

Демонстрация на средновековни занаяти (коване, плетене с халкички и др.).

Разглеждане на експозицията и нагледно запознаване със средновековно въоръжение и снаряжение.

Цената на образователната програма се формира по ценоразписа на музея:

  • Беседа: 20.00 лв.
  • Билети: 2 лв. за ученик и безплатно за деца до 7 годишна възраст.